Globalny rynek towarów i usług

mapa świata

W państwach wysoce rozwiniętych pod względem gospodarczym coraz mniejsze znaczenie odgrywa klasyczny przemysł, natomiast w coraz większym rzędzie wzrasta znaczenie sektora usługowego. Zakłady dostarczające użytkowane na co dzień przez mieszkańców takich krajów wyroby są zlokalizowane w tych miejscach planety, gdzie nakład na ich wytworzenie jest subtelniejszy. Przeciętnie jednym z największych nakładów na wyprodukowanie czegokolwiek jest koszt robocizny ludzkiej, która w krajach rozwiniętych jest wyraźnie droższa aniżeli w państwach rozwijających się. U źródła wytwarzania tych towarów w innowacyjnych, skomputeryzowanych i często też zautomatyzowanych fabrykach leży myśl techniczna, która ma swoje źródło przeważnie w państwach, z jakich pochodzą korporacje jakie mają swoje wytwórnie rozrzucone po całym globie.