Globalny rynek towarów i usług

mapa świata

W państwach wysoce rozwiniętych pod względem gospodarczym coraz mniejsze znaczenie odgrywa klasyczny przemysł, natomiast w coraz większym rzędzie wzrasta znaczenie sektora usługowego. Zakłady dostarczające użytkowane na co dzień przez mieszkańców takich krajów wyroby są zlokalizowane w tych miejscach planety, gdzie nakład na ich wytworzenie jest subtelniejszy. Przeciętnie jednym z największych nakładów na wyprodukowanie czegokolwiek jest koszt robocizny ludzkiej, która w krajach rozwiniętych jest wyraźnie droższa aniżeli w państwach rozwijających się. U źródła wytwarzania tych towarów w innowacyjnych, skomputeryzowanych i często też zautomatyzowanych fabrykach leży myśl techniczna, która ma swoje źródło przeważnie w państwach, z jakich pochodzą korporacje jakie mają swoje wytwórnie rozrzucone po całym globie.

Transferowanie produkcji do krajów rozwijających się na pewno rodzi poważną trwogę o stanowiska pracy w państwach rozwiniętych. Jednak i tak ekonomia takich krajów przekształca się na świadczenie usług, od tych najprostszych do najwyżej wyspecjalizowanych, albowiem jest to czynność jaka ma przeważnie jednostkowy charakter i musi być utrzymywana względnie niedaleko rynku docelowego. Nie sposób sobie w końcu wyimaginować robotę cukiernika lub kosmetyczki na odległość tysięcy kilometrów.

Na rynku usług olbrzymie przesłanie odgrywa dystrybucja towarów wytwarzanych przeważnie za granicą. Handel w poważnej rozpiętości wspiera się jednakowoż na ścisłym kontakcie z odbiorcą. Przecież jak można sobie wyobrazić by sklepy detaliczne samodzielnie sprowadzały z zagranicy towary, którymi handlują? Stąd objawia się jak ważką powinność w łańcuchu dystrybucji towarów sprawują importerzy oraz hurtownicy. Do ich zadań przylega rozprowadzenie sprowadzonej partii produktu do wszystkich sklepów rozrzuconych po całym kraju.

Dla sklepu detalicznego hurtownia jest źródłem zaopatrzenia w sprzedawane klientom detalicznym artykuły. Dzięki hurtowniom (www.dekor-gifts.eu) sklepy detaliczne nie muszą utrzymywać ogromnych rezerwuarów produktu ponieważ ciężar ten przyjmują na siebie hurtownie. Nie potrzeba wszak objaśniać, że nakład na utrzymywanie zapasów ma liczący się udział w łącznej puli kosztów przedsiębiorstwa. Korzyść jest obopólna. Sklep może zakupić w hurtowni taką miarę towaru jaką zakłada spieniężyć. Hurtownia redukuje swoje koszty ponieważ nie musi organizować sieci sprzedaży detalicznej i współdziała z mniejszą liczbą klientów zamawiających poważniejszą liczbę towaru (efekt skali).

Postęp rynku usług w krajach rozwiniętych może odbywać się tylko poprzez wzmożenie standardu edukacji populacji. Prace w przemyśle egzekwujące słabszych, częstokroć po prostu automatycznie praktykowanych kompetencji, będą konsekwentnie podążać do krajów rozwijających się.

Polska również jest w gronie państw, w których można ujrzeć tego rodzaju trend. Wprawdzie wydatna liczba ludzi nadal pracuje u nas w przemyśle, jednakże przeważnie są to montownie, zestawiające gotowe wyroby z przywiezionych z zagranicy segmentów. Sytuacja ta wynika z faktu, że poziom płac w Polsce ustawicznie jest marny w przeciwstawieniu z zachodnią Europą, a Polska znajduje się niedaleko intratnych rynków zbytu oraz jest członkiem Unii Europejskiej, co wiąże się z brakiem ceł i opłat jakie trzeba by opłacać sprowadzając gotowe wyroby z drugich krajów.


Autor: janusz

Lokalizacja: Tychy, woj. śląskie